FANDOM


Adrenokrom (adrenochrome på engelska) är en substans som enligt Lennart används av systemets elit för att uppnå behagliga upplevelser, då adrenokrom enligt Lennart fungerar som en drog.

Enligt Lennart och hans källor på internet utvinns adrenokrom från barn. Dessa barn skräms för att öka halten adrenalin i deras blod. De dödas sedan, för att systemets elit sedan ska kunna utvinna adrenokrom ur dem.