FANDOM


Screen Shot 2018-05-21 at 16.11.37

Bölden i all sin ära.

Bölden är en böld som Lennart ådrog sig i början av 2018. Bölden orsakade smärta och ömhet vid området samt feber. Enligt Lennart kan det vara bra eftersom kroppen får arbeta lite. Lennart blev senare tillsagd av en Atlantis att besöka sjukhuset. Lennart följde Atlantis råd och åkte till sjukhuset men fick aldrig någon hjälp av läkare. I stället påstod personal vid sjukhuset att Vårdguiden skulle ringa upp honom vilket de aldrig gjorde. Lennart ringde därför själv upp vårdguiden och fick svaret att han skulle kontakta akut i Haga. Lennart ringde dit och fick en telefontid i Mörby. Dock ringde vårdcentralen aldrig upp vid utsatt tid. Enligt Lennart beror detta på att Atlantisar kontrollerar Lennarts teknik.

https://www.youtube.com/watch?v=yyaFUA_iNBo

https://www.youtube.com/watch?v=P1_6FPinsw0&t=198s