FANDOM


Screen Shot 2017-08-09 at 00.07.21

Den första sidan i Blädderblocket. Kan av vissa ses som ett rop på hjälp, ett rop efter sann förändring.

Blädderblocket är ett block med papper på ett stativ som Lennart är stolt över. Blädderblocket sponsrades av Lennarts mamma. Lennart hänvisar ofta till blädderblocket om tittare skulle ha frågor, eftersom den innehåller väldigt mycket vad gäller Lennarts världsuppfattning. Lennart är väldigt stolt över Blädderblocket, och verkar ha ett personligt värde för honom, likt gungstolen.

I blädderblocket kan du hitta allt från att vi behöver ett nytt system till konspirationsteorier om att sex, porrindustrin, skolsystemet, sport, Hollywood, media, Wikileaks, m.m är styrt av topp 1%.

I Blädderblocket refereras också Hälsoappen (ej att förknippa med FMS-metodens befintliga app), en appidé av Lennart där man ska fokusera på hälsa, välmående och camsex.