FANDOM


FMS-metoden är en metod för att utveckla elevers hälsa. Enligt Lennart är han själv en av skaparna bakom denna.

Lennart tog självmant uppdraget att marknadsföra FMS-metoden som social entreprenör. Lennart har också under suspekta former investerat hundratusen kronor i ett företag anslutet till FMS. Dessa pengar fick Lennart inte tillbaka utan försvann från honom.

Vid ett tillfälle deltog Lennart i programmet draknästet för att sprida och få kapital till FMS-metoden. Det kom dock inte med i programmet vilket Lennart såg som att systemet motarbetar honom och fann en koppling i låten Stairway to heaven.