FANDOM


En ny varelse eller en grupp av personer som Lennart har namngett Indigos. Personer han har interagerat med som till exempel Sara. Det är oklart vad dessa nya varelser har för förmågor eftersom de endast förekommer i ett fåtal av Lennarts videos. Till exempel "Allt är ett utvecklingsarbete på olika plan..." samt "Ingen intervju, men ett nytt intressant skolsystem" De är troligen inte lika mäktiga som mantisarna. Det rör sig eventuellt om så kallade indigobarn.