FANDOM


Lennarts mamma är mamma till Lennart Bladh.

Lennarts mamma har uttryckt viss skepsis mot Lennarts kamp mot Systemet och anser att han bör skaffa ett jobb istället. Hennes "trångsynthet" beror, enligt Lennart, på hennes höga ålder. Flera gånger när Lennart har haft det tufft ekonomiskt har Lennarts mamma räddat honom ur knipan genom att låna ut pengar. Bland annat köpte hon den bostadsrätt i Klintehamn som Lennart sedermera sålde för att flytta in i husvagnen för ökad frihet. Större delen av vinsten från bostadsaffären användes för att finansiera Tältrunk-turnén, bilen, m.m. Det är oklart om mamman känner till detta.

Lennart har uttryckt att han kände sig övergiven av sin mamma när hans föräldrar skiljde sig när han var 15. Trots detta har Lennart och mamman av allt att döma en bra relation.

Vid slutskedet av Tältrunk-turnén spenderade Lennart några dagar hemma i mammans lägenhet där sonen och modern bland annat sågs äta paleokost tillsammans.

Mellan augusti och oktober administrerade Lennart sin mammas facebookkonto, och använde denna för att sprida sina (självfallet verklighetstrogna) idéer.

Hösten 2017 flyttade Lennart, i brist på annan bostad, hem till sin mamma i Ekhagen i Stockholm. Hon bestämde senare att Lennart måste flytta senast 2018-09-01. Detta oroar inte Lennart nämnvärt eftersom han är övertygad om att Lemurianerna ordnar boende åt honom.

I maj fick Lennarts mamma bilder på en naken Lennart vilket skapade en besvärlig stämning hemma. Lennart har sedan dess pratat mer om nakenhet och sexualitet med mamman i hopp om att övertyga henne om det matriarkala budskapet.

Lennart har på senare tid även påstått att hans mamma är en skådespelare som medverkar i systemet.