FANDOM


Meditation är en övning och avslappning för själen.

Lennarts meditation Edit

Enligt Lennart bör man meditera minst en timme om dagen, men mer är bara bättre. För att meditationen ska vara så effektiv som möjligt bör man samtidigt lyssna på 528Hz.

ThirdEye

Det tredje ögat, som Lennart önskar öppna via meditation till 528Hz.

Meditation är grunden i hur man öppnar sitt tredje öga.

Under meditation till 528Hz repareras celler och DNA. Samtidigt släpper hjärnan ut DMT vilket sopar bort kalklagret som håller det tredje ögat stängt.

När Lennart mediterar repareras hans celler tre till fem gånger snabbare än när han sover. Därför hade det varit enklare att meditera istället för att sova. Lennart gjorde försök på detta nätterna efter Slaget vid Vretstorp, men bestämde sig sedan för att han gradvis behöver börja ersätta sömn med meditation eftersom han blev trött.

Efter morgonmeditationen som Lennart utför dagligen är hans tankegångar och därmed videos producerade märkbart mer svävande i tanken. Det finns misstankar om meditationspsykos.