FANDOM


En Stam, eller tribe, är ett system att bo och leva i, där man inte använder pengar och istället ser utifrån behov och förmågor. Lennart har sedan länge förespråkat just stammar, och han ser det som ypperligt och högst nödvändigt att detta levnadssätt implementeras i det kommande systemet. I denna video svarar han på tittarbrev, där han förklarar stammens innebörd gällande lagar. Politiker ska inte kunna lägga sig i vad enskilda stammar gör. Ett exempel på detta är när Lennart berättar om barns biologiska ålder, och hur den spelar in i samtyckeslagar. Det är upp till stammen att bestämma när barn får ingå i äktenskap, ha sex, m.m. Denna teori om stammar är mycket lik anarko-primitivsmen.